Menu główne
Strona Główna Strona Główna
Działalność statutowa Działalność statutowa
Komitety Naukowo-Techniczne Komitety Naukowo-Techniczne
Komisje Komisje
Terenowe Jednostki Organizacyjne Terenowe Jednostki Organizacyjne
Patronaty Patronaty
Spółki FSNT-NOT Spółki FSNT-NOT
Centrum Innowacji NOT Centrum Innowacji NOT
Rzeczoznawcy NOT Rzeczoznawcy NOT
Muzeum Techniki NOT Muzeum Techniki NOT
Partnerzy Partnerzy
Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa
Prasa techniczna Prasa techniczna
Rejestr Tłumaczy Rejestr Tłumaczy
Sprawozdania Sprawozdania
Archiwum FSNT-NOT Archiwum FSNT-NOT
Słownik Biograficzny Techników Słownik Biograficzny Techników
Olimpiady i Konkursy Olimpiady i Konkursy
Mapa witryny Mapa witryny
Ankieta Ankieta
Projekt Projekt"Innowacyjna Technika"
Logowanie
Gościmy
Statystyka

WITAMY NA STRONIE NAJWIĘKSZEJ POLSKIEJ
ORGANIZACJI INŻYNIERSKIEJ


POD HONOROWYM PATRONATEM
I Z UDZIAŁEM PREZYDENTA RP
Bronisława Komorowskiego.

25 marca odbyła się w Pałacu Prezydenckim
Gala podsumowująca XX Plebiscyt

ZŁOTY INŻYNIER

Reportaż obok w rubryce "Nowości"Misja Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT:

Naczelna Organizacja Techniczna
jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
reprezentuje społeczność techniczną,
integruje polskich techników i inżynierów,
działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego:
współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej to:

 • organizacja o 179-letniej tradycji (od 1835 r., gdy w Paryżu powstało Politechniczne Towarzystwo Polskie), zrzeszająca inżynierów i techników
 • federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych skupiających ok. 110 tys. członków indywidualnych
 • kilkanaście tysięcy szkoleń co roku dla ok. 800 tys. osób
 • członkostwo w 46 międzynarodowych organizacjach inżynierskich
 • współuczestniczy w nadawaniu tytułu Inżyniera Europejskiego oraz podnoszeniu kwalifikacji zgodnie z wymogami Unii Europejskiej
 • 49 terenowych jednostek organizacyjnych w całym kraju
 • wspiera innowacyjność polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
 • prowadzi Program Projektów Celowych i bierze udział w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka” poprzez Centrum Innowacji NOT
 • prowadzi projekt edukacyjny pt. "Innowacyjna Technika - programy zajęć technicznych dla gimnazjów"
 • dba o podnoszenie rangi i prestiżu zawodu inżynierskiego:
 • ważne rocznice:
   • 179-lecie polskiego ruchu stowarzyszeń inżynierskich
   • 109-lecie Warszawskiego Domu Technika NOT
   • 69-lecie Naczelnej Organizacji Technicznej
   • 59-lecie Muzeum Techniki NOT
   • 148-lecie „Przeglądu Technicznego” 
Wydarzenia
Nowości
Popularne
Teksty archiwalne