Menu główne
Strona Główna Strona Główna
Działalność statutowa Działalność statutowa
Komitety Naukowo-Techniczne Komitety Naukowo-Techniczne
Komisje Komisje
Terenowe Jednostki Organizacyjne Terenowe Jednostki Organizacyjne
Patronaty Patronaty
Spółki FSNT-NOT Spółki FSNT-NOT
Centrum Innowacji NOT Centrum Innowacji NOT
Rzeczoznawcy NOT Rzeczoznawcy NOT
Muzeum Techniki i Przemysłu NOT Muzeum Techniki i Przemysłu NOT
Partnerzy Partnerzy
Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa
Karta Zawodowa Inżyniera Karta Zawodowa Inżyniera
Prasa techniczna Prasa techniczna
Rejestr Tłumaczy Rejestr Tłumaczy
Sprawozdania Sprawozdania
Archiwum FSNT-NOT Archiwum FSNT-NOT
Słownik Biograficzny Techników Słownik Biograficzny Techników
Olimpiady i Konkursy Olimpiady i Konkursy
Mapa witryny Mapa witryny
Ankieta Ankieta
Projekt Projekt"Innowacyjna Technika"
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 5 gości
Statystyka
Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Drukuj Email
Posiedzenie Kapituły
Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2012

4 listopada odbyło się w Warszawie posiedzenie Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2012.

To będzie XIV ranking szkół, który spośród prawie 5 tysięcy wszystkich szkół ponadgimnazjalnych pozwoli wyłonić dzisiejszemu gimnazjaliście oraz jego rodzicom szkołę najlepszą do dalszego kształcenia, ale też pokaże wartość szkoły.

Organizatorem rankingu jest Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, wydawca miesięcznika „Perspektywy” oraz redakcja dziennika „Rzeczpospolita”

W Kapitule udział biorą rektorzy z Komisji ds. Kształcenia KRASP, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnej OKE, przedstawiciele Komitetów Głównych olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych i zawodowych.

Obradom Kapituły przewodniczył Prezes Fundacji "Perspektywy" Waldemar Siwiński, w prezydium zasiedli także wieloletni przewodniczący Kapituły, senator RP Marek Rocki, gospodarz posiedzenia, JM Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Jan Łaszczyk oraz Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN Jacek Krawczyk.

Kapituła ustaliła, iż ranking 2012 opierał się będzie na metodologii przyjętej w ubiegłym roku (w latach wcześniejszych uwzględniał wyłącznie wyniki udziału w olimpiadach).
Opierał się będzie o 4 kryteria:
1. Wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (j. polski i matematyka).
2. Wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.
3. Sukcesy w olimpiadach.
4. Badanie akademickie.

Oddzielnie klasyfikował będzie nie więcej jak 500 najlepszych liceów ogólnokształcących i 250 techników w układzie ogólnopolskim oraz wojewódzkim.
Przygotowany zostaną również 3 ogólnopolskie podrankingi:
1. Olimpijski.
2. Maturalny.
3. Zawodowy.

W rankingu olimpijskim pod uwagę zostanie wziętych 46 olimpiad. Będą to olimpiady które zwalniają z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub są finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wśród nich są olimpiady:

Organizowane przez NOT i poszczególne SNT:
FSNT-NOT - Olimpiada Wiedzy Technicznej,
SEP – Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „Euroelektra”
SGP – Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
PZSWiR – Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
PZSWiR – Olimpiada Innowacji Technicznych.


oraz olimpiady, których zakres merytoryczny wiąże się z wiedzą techniczną:
- Olimpiada Chemiczna (Polskie Towarzystwo Chemiczne),
- Olimpiada Fizyczna (Polskie Towarzystwo Fizyczne),
- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (Politechnika Warszawska),
- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (Akademia Podlaska),
- Olimpiada Techniki Samochodowej (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności),
- Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (Akademia Górniczo-Hutnicza),
- Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna (Wyższa Szkoła Logistyki),
- Olimpiada Wiedzy Górniczej „ O Złotą Lampkę Górniczą” (Zespół Szkół w Bieruniu).

Wyniki Rankingu oraz nagrodzenie szkół – laureatów odbędzie się 10 stycznia 2012 r.
Zmieniony ( 04.11.2011. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Wydarzenia
Nowości
Popularne
Teksty archiwalne