Menu główne
Strona Główna Strona Główna
Działalność statutowa Działalność statutowa
Komitety Naukowo-Techniczne Komitety Naukowo-Techniczne
Komisje Komisje
Terenowe Jednostki Organizacyjne Terenowe Jednostki Organizacyjne
Patronaty Patronaty
Spółki FSNT-NOT Spółki FSNT-NOT
Centrum Innowacji NOT Centrum Innowacji NOT
Rzeczoznawcy NOT Rzeczoznawcy NOT
Muzeum Techniki NOT Muzeum Techniki NOT
Partnerzy Partnerzy
Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa
Prasa techniczna Prasa techniczna
Rejestr Tłumaczy Rejestr Tłumaczy
Sprawozdania Sprawozdania
Archiwum FSNT-NOT Archiwum FSNT-NOT
Słownik Biograficzny Techników Słownik Biograficzny Techników
Olimpiady i Konkursy Olimpiady i Konkursy
Mapa witryny Mapa witryny
Ankieta Ankieta
Projekt Projekt"Innowacyjna Technika"
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 4 gości
Statystyka
GALA KONKURSU "LAUR INNOWACYJNOŚCI" Drukuj Email
GALA PODSUMOWUJĄCA KONKURS

LAUR INNOWACYJNOŚCI

im. Stanisława Staszica26 listopada 2013 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas uroczystej Gali podsumowano tegoroczną, trzecią edycję Konkursu Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej - Laur Innowacyjności im. Stanisława Staszica

Konkurs „Laur Innowacyjności” jest konkursem organizowanym dla firm, które z powodzeniem wdrożyły najlepsze pomysły, rozwiązania i wynalazki, zapewniające im sukces gospodarczy.

Statuetki i dyplomy dla laureatów Konkursu czekają na wręczenie

O tym, że Konkurs znalazł uznanie w środowisku gospodarczym najlepiej świadczy to, że w jego pierwszej edycji nagrodzono „Staszicami” tylko trzech laureatów. W tegorocznej edycji do Kapituły Konkursu napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń. Tytuły laureatów rozdzielono w 12 kategoriach

Goście Gali podsumowującej Konkurs

Gośćmi uroczystości byli m.in.: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Grzegorz Kozyra, prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak, prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz – Cudny, Sekretarz Generalny FSNT NOT Jacek Kubielski, Z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Michał Kołodziejski, przedstawiciel Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rafael Delimata, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Maciej Fijałkowski, przewodniczący Rady Stołecznej NOT i zarazem przewodniczący Kapituły Konkursu „Laur Innowacyjności” Eugeniusz Budny, prezes Warszawskiego Domu Technika NOT Jerzy Rożek oraz prezes Zakładu Usług Technicznych RS NOT Ryszard Marcińczak.

Goście i laureaci Konkursu Laur Innowacyjności

Obecni byli także przedstawiciele sponsorów, partnerów oraz patronów medialnych Gali, w tym Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Arkadiusz Stojecki.

Przedstawiciel MSZ czyta przesłanie pani minister Katarzyny Kacperczyk

List do laureatów oraz organizatorów Konkursu przesłała podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Iwona Wendel oraz podsekretarz stanu ds. polityki pozaeuropejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzyna Kacperczyk.

Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny wita uczestników Gali

Galę prowadziła Laura Łącz, która po powitaniu obecnych poprosiła o zabranie głosu prezes FSNT NOT Ewę Mańkiewicz – Cudny, która przedstawiła ideę Konkursu i potrzebę innowacyjności, której FSNT NOT jest promotorem.

Wielka Sala Warszawskiego Domu Technika NOT
wypełniona gośćmi i laureatami Gali

Po części oficjalnej przystąpiono do wręczania nagród.
Honorowe statuetki – Staszice i dyplomy laureatom Konkursu, w trzech turach wręczali wspólnie: prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes UP RP Alicja Adamczak, przewodniczący Kapituły Konkursu Eugeniusz Budny, prezes SPWiR Michał Szota oraz dyrektor z Urzędu Miasta Stołecznego Maciej Fijałkowski.


LAUREACI KONKURSU

Kapituła Konkursu „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne III edycja po analizie i rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków przyznała nagrody w postaci statuetki „Staszice” następującym firmom:

w kategorii:
Budownictwo, konstrukcje, bezpieczeństwo i pożarnictwo


Złoty Laur - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
za projekt Środek do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej

Srebrny Laur - Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” S.A.
za projekt Sposób przebudowy elektrowni, zwłaszcza elektrowni z blokami ca 200MWe i 360MWe na elektrownie wysokosprawne

Brązowy Laur - FIBAR Group Sp. z o.o.
za projekt FIBARO – Bezprzewodowy System Inteligentnego Budynku


w kategorii
Ekologia, geodezja, gospodarka wodna


Złoty Laur - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
za projekt Metoda diagnostyki elastycznych stentów naczyniowych

Srebrny Laur - Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
za projekt System pomiarowy do badania efektywności odzysku ciepła w instalacjach wentylacyjnych

Brązowy Laur - GEOTABO Spółka z o.o.
za projekt Geokompozyty sorbujące wodę – HydroBox


w kategorii
Energetyka, elektrotechnika


Złoty Laur - London Insulation Ltd.
za projekt Konserwacja energii

Srebrny Laur - Instytut Metali Nieżelaznych
za projekt Nanokrystaliczne druty bimetalowe FeCu

Brązowy Laur - HYMON ENERGY Sp. z o.o.
za projekt Inteligentny system zarządzania energią Q Bee

Ze specjalną dedykacją dla laureatów śpiewa Ewa Kuklińska


w kategorii
Górnictwo i hutnictwo

Złoty Laur - TAURON Polska Energia S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
za projekt Przewoźna instalacja pilotowa do usuwania CO2 ze spalin

Srebrny Laur - Główny Instytut Górnictwa
za projekt Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów

Brązowy Laur - Rudpol-OPA Sp. z o.o.
za projekt Kalibracja specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej w zakładach górniczych


w kategorii
Informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka, nanotechnologie


Złoty Laur - Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej
za projekt Transwerter mikrofalowy

Srebrny Laur - ID Block Systems Sp. z o.o.
za projekt Grafenowy warstwowy układ zabezpieczający oraz sposób aplikacji w technologii hot-stampingu lub cold-stampingu

Brązowy Laur - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
za projekt System monitoringu telekomunikacyjnych sieci kablowych SMOK-3


w kategorii
Inżynieria materiałowa


Inżynieria materiałowa - technologia

Złoty Laur - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
za projekt Włóknisty kompozyt gipsowo-organiczny o właściwościach izolacyjnych

Inżynieria materiałowa - wyrób

Złoty Laur - Instytut Technologii Drewna
za projekt Nowy materiał konstrukcyjny-ekologiczny nanokompozyt drewnopochodny o zwiększonej odporności na działanie ognia i wody, wytwarzany w energooszczędnym procesie produkcyjnym

Srebrny Laur - Instytut Metali Nieżelaznych, Zakład Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty Sp. z o.o., Nowoczesne Techniki Instalacyjne Sp. z o.o.
za projekt Innowacyjna konstrukcja hydrocyklonu HC 500/12° ZAM – IMN ™

Brązowy Laur - Instytut Metali Nieżelaznych
za projekt Uruchomienie produkcji akumulatorów ołowiowych rozruchowych z elektrodą dodatnią otrzymaną metodą cięto-ciągnioną


w kategorii
Mechanika, maszyny i urządzenia


Złoty Laur - RAFAKO S.A.
za projekt Zmodernizowany kocioł BB-1880 w TENT B – Obrenovac

Srebrny Laur - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
za projekt Innowacyjny piec atmosferowy z głowicą grzejną

Brązowy Laur - Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
za projekt Morski Odbijacz Kątowy typ Nieautonomiczny edycja 2012 (MON-N-2012)


w kategorii
Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia

Złoty Laur - CTL – Centrum Techniki Laserowej LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o.
za projekt Tabletka laserowa – zestaw innowacyjnych laserów terapeutyczno-zabiegowych trzeciej generacji – wraz z procedurami dawkowania i podręcznikami w ponad 600 schorzeniach

Srebrny Laur - Kopalnia i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A. z siedzibą w Grzybowie
za projekt Unowocześnienie produkcji poprzez wykonanie Nowej Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej w Dwusiarczku Węgla

Brązowy Laur - Zakład Doświadczalny Echo-Son S.A.
za projekt PINIT – ultradźwiękowy skaner pęcherza – urządzenie wolumetryczno-diagnostyczne

Oprawę artystyczną Gali zapewnili artyści scen warszawskich

w kategorii
Przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo

Złoty Laur - Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
za projekt Delikatesowy, bezostny filet z karpia


w kategorii
Transport, komunikacja


Złoty Laur - Solaris Bus & Coach S.A.
za projekt Solaris Urbino electric – autobus elektryczny z automatycznym systemem ładowania dachowego

Srebrny Laur - Instytut Obróbki Plastycznej
za projekt Automatyczna, specjalistyczna linia do wytwarzania belki czołowej wózka jezdnego wagonu kolejowego typ UR 291 wraz z innowacyjną technologią przestrzennego gięcia

w kategorii
Włókiennictwo, papiernictwo opakowania

Złoty Laur - Instytut Włókiennictwa
za projekt Tkanina zamiast materaca w zapobieganiu powstawania odleżyn

Srebrny Laur - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
za projekt Technologia nanoszenia nanostrukturalnych powłok na szkło opakowaniowe

Kapituła uznała za celowe utworzenie dodatkowej 13 kategorii
Innowacje o charakterze społeczno-gospodarczymi przyznać

Złoty Laur - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
za projekt Krajowa Sieć Teleaudiologii

Złoty Laur - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
za projekt Nowoczesna technologia zabezpieczania dokumentów identyfikacyjnych - TLE

Srebrny Laur - Lacan Technologies Sp. z o.o.
za projekt Innowacyjne systemy organizacyjne pozwalające na komunikację z klientami online w przemyśle drzewnym.

Galę zakończyła loteria fantowa i wspaniały koncert

Ponadto kapituła Konkursu przyznała dwa wyróżnienia:

Wyróżnienie dla INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.
za projekt Systemy łączności ratowniczej „RATRA”

Wyróżnienie dla Zakładu Energoelektroniki „TWERD”
za projekt Cztero-kwadrantowy, trójpoziomowy przemiennik częstotliwości o zasilaniu 1000 – 1200V w tym do zastosowań górniczych.
Zmieniony ( 27.11.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Wydarzenia
Nowości
Popularne
Teksty archiwalne