Menu główne
Strona Główna Strona Główna
Działalność statutowa Działalność statutowa
Komitety Naukowo-Techniczne Komitety Naukowo-Techniczne
Komisje Komisje
Terenowe Jednostki Organizacyjne Terenowe Jednostki Organizacyjne
Patronaty Patronaty
Spółki FSNT-NOT Spółki FSNT-NOT
Centrum Innowacji NOT Centrum Innowacji NOT
Rzeczoznawcy NOT Rzeczoznawcy NOT
Muzeum Techniki i Przemysłu NOT Muzeum Techniki i Przemysłu NOT
Partnerzy Partnerzy
Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa
Karta Zawodowa Inżyniera Karta Zawodowa Inżyniera
Prasa techniczna Prasa techniczna
Rejestr Tłumaczy Rejestr Tłumaczy
Sprawozdania Sprawozdania
Archiwum FSNT-NOT Archiwum FSNT-NOT
Słownik Biograficzny Techników Słownik Biograficzny Techników
Olimpiady i Konkursy Olimpiady i Konkursy
Mapa witryny Mapa witryny
Ankieta Ankieta
Projekt Projekt"Innowacyjna Technika"
Logowanie
Gościmy
Statystyka
GALA KONKURSU "LAUR INNOWACYJNOŚCI" Drukuj Email
GALA PODSUMOWUJĄCA KONKURS

LAUR INNOWACYJNOŚCI

im. Stanisława Staszica26 listopada 2013 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas uroczystej Gali podsumowano tegoroczną, trzecią edycję Konkursu Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej - Laur Innowacyjności im. Stanisława Staszica

Konkurs „Laur Innowacyjności” jest konkursem organizowanym dla firm, które z powodzeniem wdrożyły najlepsze pomysły, rozwiązania i wynalazki, zapewniające im sukces gospodarczy.

Statuetki i dyplomy dla laureatów Konkursu czekają na wręczenie

O tym, że Konkurs znalazł uznanie w środowisku gospodarczym najlepiej świadczy to, że w jego pierwszej edycji nagrodzono „Staszicami” tylko trzech laureatów. W tegorocznej edycji do Kapituły Konkursu napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń. Tytuły laureatów rozdzielono w 12 kategoriach

Goście Gali podsumowującej Konkurs

Gośćmi uroczystości byli m.in.: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Grzegorz Kozyra, prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak, prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz – Cudny, Sekretarz Generalny FSNT NOT Jacek Kubielski, Z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Michał Kołodziejski, przedstawiciel Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rafael Delimata, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Maciej Fijałkowski, przewodniczący Rady Stołecznej NOT i zarazem przewodniczący Kapituły Konkursu „Laur Innowacyjności” Eugeniusz Budny, prezes Warszawskiego Domu Technika NOT Jerzy Rożek oraz prezes Zakładu Usług Technicznych RS NOT Ryszard Marcińczak.

Goście i laureaci Konkursu Laur Innowacyjności

Obecni byli także przedstawiciele sponsorów, partnerów oraz patronów medialnych Gali, w tym Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Arkadiusz Stojecki.

Przedstawiciel MSZ czyta przesłanie pani minister Katarzyny Kacperczyk

List do laureatów oraz organizatorów Konkursu przesłała podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Iwona Wendel oraz podsekretarz stanu ds. polityki pozaeuropejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzyna Kacperczyk.

Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny wita uczestników Gali

Galę prowadziła Laura Łącz, która po powitaniu obecnych poprosiła o zabranie głosu prezes FSNT NOT Ewę Mańkiewicz – Cudny, która przedstawiła ideę Konkursu i potrzebę innowacyjności, której FSNT NOT jest promotorem.

Wielka Sala Warszawskiego Domu Technika NOT
wypełniona gośćmi i laureatami Gali

Po części oficjalnej przystąpiono do wręczania nagród.
Honorowe statuetki – Staszice i dyplomy laureatom Konkursu, w trzech turach wręczali wspólnie: prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes UP RP Alicja Adamczak, przewodniczący Kapituły Konkursu Eugeniusz Budny, prezes SPWiR Michał Szota oraz dyrektor z Urzędu Miasta Stołecznego Maciej Fijałkowski.


LAUREACI KONKURSU

Kapituła Konkursu „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne III edycja po analizie i rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków przyznała nagrody w postaci statuetki „Staszice” następującym firmom:

w kategorii:
Budownictwo, konstrukcje, bezpieczeństwo i pożarnictwo


Złoty Laur - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
za projekt Środek do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej

Srebrny Laur - Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” S.A.
za projekt Sposób przebudowy elektrowni, zwłaszcza elektrowni z blokami ca 200MWe i 360MWe na elektrownie wysokosprawne

Brązowy Laur - FIBAR Group Sp. z o.o.
za projekt FIBARO – Bezprzewodowy System Inteligentnego Budynku


w kategorii
Ekologia, geodezja, gospodarka wodna


Złoty Laur - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
za projekt Metoda diagnostyki elastycznych stentów naczyniowych

Srebrny Laur - Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
za projekt System pomiarowy do badania efektywności odzysku ciepła w instalacjach wentylacyjnych

Brązowy Laur - GEOTABO Spółka z o.o.
za projekt Geokompozyty sorbujące wodę – HydroBox


w kategorii
Energetyka, elektrotechnika


Złoty Laur - London Insulation Ltd.
za projekt Konserwacja energii

Srebrny Laur - Instytut Metali Nieżelaznych
za projekt Nanokrystaliczne druty bimetalowe FeCu

Brązowy Laur - HYMON ENERGY Sp. z o.o.
za projekt Inteligentny system zarządzania energią Q Bee

Ze specjalną dedykacją dla laureatów śpiewa Ewa Kuklińska


w kategorii
Górnictwo i hutnictwo

Złoty Laur - TAURON Polska Energia S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
za projekt Przewoźna instalacja pilotowa do usuwania CO2 ze spalin

Srebrny Laur - Główny Instytut Górnictwa
za projekt Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów

Brązowy Laur - Rudpol-OPA Sp. z o.o.
za projekt Kalibracja specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej w zakładach górniczych


w kategorii
Informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka, nanotechnologie


Złoty Laur - Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej
za projekt Transwerter mikrofalowy

Srebrny Laur - ID Block Systems Sp. z o.o.
za projekt Grafenowy warstwowy układ zabezpieczający oraz sposób aplikacji w technologii hot-stampingu lub cold-stampingu

Brązowy Laur - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
za projekt System monitoringu telekomunikacyjnych sieci kablowych SMOK-3


w kategorii
Inżynieria materiałowa


Inżynieria materiałowa - technologia

Złoty Laur - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
za projekt Włóknisty kompozyt gipsowo-organiczny o właściwościach izolacyjnych

Inżynieria materiałowa - wyrób

Złoty Laur - Instytut Technologii Drewna
za projekt Nowy materiał konstrukcyjny-ekologiczny nanokompozyt drewnopochodny o zwiększonej odporności na działanie ognia i wody, wytwarzany w energooszczędnym procesie produkcyjnym

Srebrny Laur - Instytut Metali Nieżelaznych, Zakład Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty Sp. z o.o., Nowoczesne Techniki Instalacyjne Sp. z o.o.
za projekt Innowacyjna konstrukcja hydrocyklonu HC 500/12° ZAM – IMN ™

Brązowy Laur - Instytut Metali Nieżelaznych
za projekt Uruchomienie produkcji akumulatorów ołowiowych rozruchowych z elektrodą dodatnią otrzymaną metodą cięto-ciągnioną


w kategorii
Mechanika, maszyny i urządzenia


Złoty Laur - RAFAKO S.A.
za projekt Zmodernizowany kocioł BB-1880 w TENT B – Obrenovac

Srebrny Laur - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
za projekt Innowacyjny piec atmosferowy z głowicą grzejną

Brązowy Laur - Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
za projekt Morski Odbijacz Kątowy typ Nieautonomiczny edycja 2012 (MON-N-2012)


w kategorii
Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia

Złoty Laur - CTL – Centrum Techniki Laserowej LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o.
za projekt Tabletka laserowa – zestaw innowacyjnych laserów terapeutyczno-zabiegowych trzeciej generacji – wraz z procedurami dawkowania i podręcznikami w ponad 600 schorzeniach

Srebrny Laur - Kopalnia i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A. z siedzibą w Grzybowie
za projekt Unowocześnienie produkcji poprzez wykonanie Nowej Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej w Dwusiarczku Węgla

Brązowy Laur - Zakład Doświadczalny Echo-Son S.A.
za projekt PINIT – ultradźwiękowy skaner pęcherza – urządzenie wolumetryczno-diagnostyczne

Oprawę artystyczną Gali zapewnili artyści scen warszawskich

w kategorii
Przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo

Złoty Laur - Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
za projekt Delikatesowy, bezostny filet z karpia


w kategorii
Transport, komunikacja


Złoty Laur - Solaris Bus & Coach S.A.
za projekt Solaris Urbino electric – autobus elektryczny z automatycznym systemem ładowania dachowego

Srebrny Laur - Instytut Obróbki Plastycznej
za projekt Automatyczna, specjalistyczna linia do wytwarzania belki czołowej wózka jezdnego wagonu kolejowego typ UR 291 wraz z innowacyjną technologią przestrzennego gięcia

w kategorii
Włókiennictwo, papiernictwo opakowania

Złoty Laur - Instytut Włókiennictwa
za projekt Tkanina zamiast materaca w zapobieganiu powstawania odleżyn

Srebrny Laur - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
za projekt Technologia nanoszenia nanostrukturalnych powłok na szkło opakowaniowe

Kapituła uznała za celowe utworzenie dodatkowej 13 kategorii
Innowacje o charakterze społeczno-gospodarczymi przyznać

Złoty Laur - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
za projekt Krajowa Sieć Teleaudiologii

Złoty Laur - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
za projekt Nowoczesna technologia zabezpieczania dokumentów identyfikacyjnych - TLE

Srebrny Laur - Lacan Technologies Sp. z o.o.
za projekt Innowacyjne systemy organizacyjne pozwalające na komunikację z klientami online w przemyśle drzewnym.

Galę zakończyła loteria fantowa i wspaniały koncert

Ponadto kapituła Konkursu przyznała dwa wyróżnienia:

Wyróżnienie dla INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.
za projekt Systemy łączności ratowniczej „RATRA”

Wyróżnienie dla Zakładu Energoelektroniki „TWERD”
za projekt Cztero-kwadrantowy, trójpoziomowy przemiennik częstotliwości o zasilaniu 1000 – 1200V w tym do zastosowań górniczych.
Zmieniony ( 27.11.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Wydarzenia
Nowości
Popularne
Teksty archiwalne