Menu gwne
Strona Gwna Strona Gwna
Dziaalno statutowa Dziaalno statutowa
Komitety Naukowo-Techniczne Komitety Naukowo-Techniczne
Komisje Komisje
Terenowe Jednostki Organizacyjne Terenowe Jednostki Organizacyjne
Patronaty Patronaty
Spki FSNT-NOT Spki FSNT-NOT
Centrum Innowacji NOT Centrum Innowacji NOT
Rzeczoznawcy NOT Rzeczoznawcy NOT
Muzeum Techniki i Przemysu NOT Muzeum Techniki i Przemysu NOT
Partnerzy Partnerzy
Wsppraca midzynarodowa Wsppraca midzynarodowa
Karta Zawodowa Inyniera Karta Zawodowa Inyniera
Prasa techniczna Prasa techniczna
Rejestr Tumaczy Rejestr Tumaczy
Sprawozdania Sprawozdania
Archiwum FSNT-NOT Archiwum FSNT-NOT
Sownik Biograficzny Technikw Sownik Biograficzny Technikw
Olimpiady i Konkursy Olimpiady i Konkursy
Mapa witryny Mapa witryny
Ankieta Ankieta
Projekt Projekt"Innowacyjna Technika"
Logowanie
Gocimy
Statystyka
Terenowe Jednostki Organizacyjne Drukuj Email
( wg stanu na 1 grudnia 2015 r.)


Lp
Nazwa TJO – adres, telefon, e-mail
Prezes
Zarzdu
Sekretarz,
Dyrektor Biura
1
2
3
4
1
Rada Regionalna FSNT NOT
w Biaej Podlaskiej
21-500 Biaa Podlaska
ul. Narutowicza 10
tel/fax: 83 343-60-08
biala-podlaska.enot.pl
e-mail biuro@biala-podlaska.enot.pl
woj. lubelskie
Prezes:
mgr in. Zenon
Stanilewicz
(SIMP)

Wiceprezes:
mgr in. Bogdan
Jachimczuk
(SITR)
Sekretarz:
mgr in. Tadeusz Kochanowski (SIMP)
2
Rada Federacji SNT NOT w Biaymstoku
15-950 Biaystok
ul. M.C. Skodowskiej 2
- skr. poczt. 29
tel. 85 742-12-27; 85 742-63-22,
85 744-31-22
fax: 85 742-12-12
bialystok.enot.pl
e-mail sekretariat@bialystok.enot.pl
woj. podlaskie

Prezes
mgr in. Piotr Zbroek
(SITLiD)

Wiceprezesi:
Jerzy Pszczoa
Wodzimierz awniczuk
Tadeusz Wilczewski

Sekretarz
in. Ryszard Kruszewski
(SITWM)

Dyrektor
Elbieta Ryszko

3
Beskidzka Rada Federacji Stowarzysze
Naukowo-Technicznych NOT
43-300 Bielsko Biaa
ul. 3-Maja 10
tel./fax: 33 822-89-66
fax: 33 812-54-39
bielsko-biala.enot.pl
e-mail biuro@bielsko-biala.enot.pl
woj. lskie

Prezes
mgr in. Edward Then
(SEP)

I z-ca prezesa
Antoni Danel

Sekretarz mgr in. Janusz Kozula
(PZITB)

Dyrektor
mgr in. Pawe Królikowski (SIMP)

4
Bydgoska Rada FSNT NOT
85-030 Bydgoszcz
ul. B.Rumiskiego 6
tel. 52 339-23-54,
tel/ fax: 52 349-38-38
www.not.com.pl
e-mail: sekretariat@not.com.pl
woj. kujawsko-pomorskie

Prezes
mgr in. Andrzej Myliwiec
(PZITB)

Sekretarz
in. Edmund Rybi
ski (SEP)

Prezes Bydgoskiego Domu Technika
Maciej Szylman

5
Rada FSNT NOT w Ciechanowie
06-400 Ciechanów
ul. Powstaców Warszawskich 6
tel. 23 672-43-18,
fax: 23 672-34-24
Prezes
mgr in. Jerzy Król

Wiceprezes
in. Jerzy elech
Sekretarz
mgr in. Zbigniew Starzyk

Dyrektor
mgr in. Joanna Golat
6
Rada FSNT NOT w Czstochowie
42-217 Czstochowa
ul. Kopernika 16/18
tel. 34 324-63-48, 34 324-38-46,
34 324-55-84
fax: 34 324-44-61
www.czestochowa.not.org.pl
e-mail notczwa@poczta.onet.pl
woj. lskie
Prezes
mgr in. Grzegorz Lipowski
(SWP, SITG)

Wiceprezesi:
Jerzy Kocyga
Waldemar Szleper
Dyrektor
mgr in. Jacek Paciorkowski
7
Rada Regionalna FSNT NOT w Elblgu
82-300 Elblg
ul. Królewiecka 108
tel. 55 234-41-36, 55 234-40-85
www.notelblag.pl
e-mail notelblag@vp.pl
woj. warmisko-mazurskie

Prezes:
mgr
in. Piotr Ziókowski (SEP)

Wiceprezes:
in. Janusz Ufnalewski

Sekretarz:
mgr in. Romuald Czerniak (STOP)

Dyrektor
in. Aleksander Huko (STOP)

8
Pomorska Rada FSNT NOTw Gdasku
80-850 Gdask, ul Rajska 6
Sekretariat: tel. 58 301 12 18,
58 301 81 44
www.notgdansk.pl
woj. pomorskie

Prezes
dr in. Jan Bogusawski
(SITK)

Wiceprezes
mgr in. Henryk Paszkowski


Dyrektor
Waldemar Zieliski

9
Rada Miejska FSNT NOT w Gliwicach
44-100 Gliwice,
ul. Górnych Waów 25
tel./fax 32 231-59-58;
tel. 32 231-33-57
www.not-gliwice.pl
Prezes
mgr in. Erwin Sroka
(SITPChem. i SIMP)
Sekretarz
mgr in. Grayna Król
10
Rada Regionalna FSNT NOT w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Podmiejska 9
tel. 95 732-24-90
www.not-gorzow.pl
e-mail notgor@op.pl
woj. lubuskie

Prezes

mgr in.
Krzysztof Ozga
(SITWiM)

Dyrektor
mgr in. Zbigniew Pilarski

Sekretarz

Witold Kowalski
11
Rada Grudzidzka FSNT NOT
86-300 Grudzidz
ul. Marsz. Józefa Pisudskiego 20
tel. 56 462-62-28,
fax: 56 462-88-44 www.not.grudziadz.pl
e-mail notgrudziadz@onet.pl
woj. kujawsko-pomorskie

Prezes:

dr in. Krzysztof Schroeder

Sekretarz

Bogdan Balcer

(PZITS)

Dyrektor Jolanta Perzanowska

12
Rada FSNT NOT w Inowrocawiu
88-100 Inowrocaw
ul. Orowska 48
tel. 0-52/ 357-46-66
www.inowroclaw.not.org.pl
e-mail oi1@inowroclaw.not.org.pl
woj. kujawsko-pomorskie

Prezes
mgr Jan Gapski


Dyrektor
mgr in. Grzegorz Lekan
13
Jeleniogórska Rada FSNT NOT
58-500 Jelenia Góra
ul. Wojska Polskiego 54
tel. 75 752-65-53, fax: 75 752-34-39
e-mail notjg@neostrada.pl
woj.dolnolskie
Prezes
dr in. Maciej Pawowski
(PZITS)
Dyrektor
in. Eugeniusz Orzech
(SITK)
14
Rada FSNT NOT w Kaliszu
62-800 Kalisz
ul. B.Rumiskiego 2
tel. 62 757-34-49
fax: 62 757-79-67
www.not.kalisz.pl
e-mail biuro@not.kalisz.pl
woj. wielkopolskie

Prezes
mgr in. Adam Bochowiak
(SITR)

Dyrektor
Jerzy Solon

15
lska Rada FSNT NOT w Katowicach
40-955 Katowice,
ul. Podgórna 4
tel. 32 256-22-45, 32 256-48-89
fax: 32 256-31-81
www.not.katowice.pl
e-mail
not@not.katowice.pl
woj. lskie

Prezes

prof. dr hab. in. Wiesaw Blaschke
(SITG)

Dyrektor
mgr Tadeusz Zadrony
16
Rada FSNT NOT w Kielcach
25-501 Kielce
ul. Sienkiewicza 48/50
tel. 0-41/ 344-90-62, 344-38-15
fax: 345-56-28
www.notkielce.pl
e-mail sekretariat@notkielce.pl
woj. witokrzyskie

Prezes

mgr in.
Alfred Zgoda
(PZITS)

Sekretarz i dyrektor
mgr Magorzata Kopacz
17
Rada FSNT NOT w Koninie
62-510 Konin
ul. Przemysowa 3 D
tel. 63 242-97-36, 63 242-97-57
fax: 63 242-88-33
www.notkonin.com.pl
e-mail biuro@notkonin.com.pl
woj. wielkopolskie

Prezes

mgr in Z
bigniew Bajcar

(SITG)

Dyrektor
mgr in. Z
bigniew Bajcar
(SITG)
18
rodkowopomorska Rada FSNT NOT
w Koszalinie
75-204 Koszalin
ul. Jana z Kolna 38
tel. 94 345-43-67
fax: 94 346-10-34
www.not-koszalin.org
e-mail sekretariat@not-koszalin.org
woj. zachodniopomorskie
Prezes
prof. dr hab. in. Tomasz Heese
(SITR)
Sekretarz
dr in. Tomasz Rydzkowski

Dyrektor Biura
mgr in. Tadeusz Kaczanowski

19
Krakowska Rada FSNT NOT
31-113 Kraków
ul. Straszewskiego 28
tel. 12 422-80-18, 12 422-68-91
fax: 12 422-59-10
www.not.krakow.pl
e-mail fsnt@not.krakow.pl
woj. maopolskie
Prezes
mgr in. Mieszko Lambor (SITPMB)

Wiceprezes
mgr in. Jerzy Marcinek (SITG)

Sekretarz
mgr in. Jerzy Czopek (SITPNiG)

Dyrektor
mgr Marek Grabiec

20
Rada FSNT NOT
„Zagbia Miedziowego” w Legnicy
59-200 Legnica, Zotoryjska 87
tel. 76 852-30-17,
fax: 76 852-43-92
www.not.legnica.pl
e-mail not@not.legnica.pl
woj. dolnolskie

Prezes
mgr Marek Szczerbiak

Sekretarz
mgr in. Stanisaw Siroj
(SITR)
21
Leszczyska Rada FSNT NOT w Lesznie
64-100 Leszno
ul. Gen. Sikorskiego 9a
tel. 65 529 91 78
tel./fax 65 520-28-80
www.not-leszno.pl
e-mail: biuro@not-leszno.pl
woj. wielkopolskie

Prezes

mgr in. Zenon Chojnacki

(SIMP)

Sekretarz
mgr in. Wiktor Michaowicz
(SITR)
22
Rada FSNT NOT w Lublinie
20-029 Lublin, ul. M.C. Skodowskiej 3
tel. 81 532 65 40
tel/fax: 81 532-27-38; 81 532-97-55
not.lublin.pl
e-mail radanotlublin@op.pl
woj. lubelskie
Prezes
prof. dr hab. in. Klaudiusz Lenik
Sekretarz
dr Zygmunt Ciania

23
omyska Rada FSNT NOT
18-400 oma
ul. Polowa 45
tel. 86 216-41-29,
fax: 86 216-46-72
www.notlomza.pl
e-mail biuro@notlomza.pl
woj. podlaskie

Prezes

Mirosaw Sajczyk
(SEP)
Sekretarz
Danuta Fronczek
(PZITS)

Dyrektor
mgr Piotr Grabani
24
ódzka Rada FSNT NOT
90-007 ód,
pl. Komuny Paryskiej 5A
tel. 42 636-52-08, c. 42 632-89-60
fax: 42 632-50-03
www.not.lodz.pl
e-mail not@not.lodz.pl
woj. ódzkie
Prezes
dr hab. in. prof. P Mirosaw Urbaniak
(SIMP)
Sekretarz
mgr in. Krytyna Sitek (SEP)

Dyrektor
mgr in. Andrzej Tarka
25
Sdecka Rada FSNT NOT
w Nowym Sczu
33-300 Nowy Scz
ul. Klemensiewicza 2
tel. 18 441-80-03,
fax:18 441-45-73
www.not.nsacz.pl
e-mail sntnot@pro.onet.pl
woj. maopolskie
Prezes
mgr in.
Andrzej Jakubowski
(SIMP)
Sekretarz
mgr in. Stanisaw Lisak
(SITWM)

Dyrektor Biura
Wanda Batosz (SIMP)
26
Warmisko-Mazurska Rada FSNT NOT w Olsztynie
10.532 Olsztyn
pl. Konsulatu Polskiego 1
tel. 89 523-66-39, 89 527-20-66;
fax: 89 527-47-32, 89 527-57-17
www.not.olsztyn.pl
e-mail not@not.olsztyn.pl
woj. warmisko-mazurskie
Prezes
mgr in. Jan Chojecki
(SEP)

Wiceprezes mgr in. Zdzisaw Binerowski
Sekretarz
in. Jerzy Makowski

Dyrektor Biura
mgr in. Magorzata Witkowska
27
Rada FSNT NOT w Opolu
45-061 Opole
ul. Katowicka 50
tel. 77 453-74-91,
tel/fax: 77 453-71-87
www.not.opole.pl
e-mail not@not.opole.pl
woj. opolskie
Prezes
prof. dr in. Adam Rak
(SITWM)

Wiceprezesi
Teodor Bek
Henryk Drek

Sekretarz
in. Jan Broniewicz
(SIMP)
28
Rada Regionalna FSNT NOT w Ostroce
07-400 Ostroka,
ul. Mazowiecka 6
tel. 29 764-58-58;
fax 29 764-34-42
www.notostroleka.pl
e-mail not@notostroleka.pl
woj. mazowieckie
Prezes
mgr in. Piotr Janusz Mrozek

Czonek Zarzdu - Dyrektor
mgr in. Kazimierz oniewski
(SITR)
29
Rada Regionalna FSNT NOT w Pile
64-920 Pia,
ul. Browarna 19 woj.
tel. 67 213-15-53, 67 212-94-34,
fax: 67 213-16-77
www.not.pila.pl
e-mail biuro@not.pila.pl
woj.wielkopolskie
Prezes
mgr in. Leopold Fitowski
(TKP)

Sekretarz
mgr in. Krzysztof Wróbel
(SIMP)

Dyrektor
Magorzata Pachowicz
30
FSNT NOT Oddzia
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Armii Krajowej 24a
tel. 44 649-56-55, 44 647-47-06;
fax: 44 647-01-80
www.not.eta.pl
e-mail not@eta.pl
woj. ódzkie

Przewodniczcy
in. Stanisaw Zachmost
(SEP)

Dyrektor
mgr in. Marek Potrzebowski
(SIMP)
31
Rada FSNT NOT w Pocku
09-402 Pock
ul. 1-go Maja 7a pok.112, 113, 114
tel. 0-24/ 262-99-65
609 505 251
www.notplock.info
woj. mazowieckie
Prezes
in. Marek Karpiski
(SEP)

Wiceprezes:
Grzegorz Padzik (SITPo.)
Dyrektor
Katarzyna Zynger
32
Rada FSNT NOT w Poznaniu
61-712 Pozna,
ul. Wieniawskiego 5/9
tel. c. 61 853-68-05, 61 853-64-78
fax: 61 853-64-90
www.not.poznan.pl
e-mail sekretariat@not.poznan.pl
woj. wielkopolskie

Prezes

mgr in. Kazimierz Pawlicki

Dyrektor
mgr Krzysztof Chojnacki
33
Radomska Rada FSNT NOT
26-600 Radom,
ul. prof. W. Krukowskiego 1
tel. 0-48/ c. 362-31-21, fax: 362-20-88
www.not.radom.pl
e-mail sekretariat@not.radom.pl
woj. mazowieckie
Prezes
mgr in. Waldemar Fabirkiewicz
(SITK)

Dyrektor
mgr in. Joanna Perkuszewska-Warcho
(SEP)
34
Rada FSNT NOT w Rzeszowie
35-959 Rzeszów,
ul. Kopernika 1
tel. c. 17 862-13-91,
fax: 17 853-44-29
www.not-rzeszow.keep.pl
woj. podkarpackie
Prezes
mgr in. Janusz Dobrzaski
(SIMP)
Dyrektor
mgr Bogdan Szupernak

35
Rada FSNT NOT w Siedlcach
08-110 Siedlce
ul. Armii Krajowej 11
tel. 25 632-50-12, 25 633-91-12
www.siedlce.not.org.pl
e-mail n.o.t@neostrada.pl
woj. mazowieckie
Prezes
in. Adam Bogucki
Sekretarz
mgr in. Grzegorz Kluj

Dyrektor
mgr in. Jerzy Oleszczak
36
Rada Regionalna FSNT NOT w Supsku
76-200 Supsk
ul. Garncarska 4
tel/fax: 59 842-25-38, 59 842-79-69
www.not.slupsk.pl
e-mail biuro@not.slupsk.pl
woj. pomorskie
Prezes
Tadeusz Bruzda
(PZITS)
Sekretarz
in. Mariusz Oarek
(SITK)

Dyrektor

37
Suwalska Rada FSNT NOT
16-400 Suwaki
ul. 1-go Maja 15
tel. 87 566-54-21, 87 566-54-21
fax: 87 566-54-22
www.not.suwalki.pl
e-mail notsuwalki@poczta.onet.pl
woj. podlaskie
Prezes
mgr Beata Henryka Ordonowska
(PTIE)
Sekretarz
mgr in. Teresa Pryczkowska (SITR)

Dyrektor
Agnieszka Kojak
38
Rada FSNT NOT Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie
70-478 Szczecin, al. Wojska Polskiego 67
tel. 91 433-83-05,
fax: 91 434-55-09
szczecin.enot.pl
e-mail biuro@szczecin.enot.pl
woj. zachodnio-pomorskie
Prezes
dr in. Piotr Szymczak
(SEP)
Sekretarz -
Dyrektor Biura
mgr Aleksandra Kopyciska
39
widnicka Rada FSNT NOT
58.100 widnica
ul. Basztowa 2
tel. 74 851-35-05; 74 852-06-20 ;
fax; 74 851-35-88
Prezes
mgr in. Janusz Szostak
(SEP)
Wiceprezes i Dyrektor Biura
mgr in. Józef Kostka
(SIMP)
40
Rada FSNT NOT w Tarnobrzegu w likwidacji
ul. ks. Pr. Stefana Wyszyskiego 12
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 813 44 30; 607 045 313.
e-mail; stalowawola@simp.pl

woj. podkarpackie
Likwidator
Rady FSNT-NOT
w Tarnobrzegu
mgr in. Antoni Sokoowski


41
Rada FSNT NOT w Tarnowie
33-100 Tarnów,
ul. Rynek 10
tel. 14 630-01-72, 14 630-01-73
fax: 14 621-68-13
www.tarnow.not.org.pl
e-mail nottarnow@wp.pl
nottarnow2@wp.pl
woj. maopolskie
Prezes
(dyrektor)

mgr in. Jacek Sumera
(SEP)

42
Rada Toruska FSNT NOT
87-100 Toru,
ul. Piekarska 6
tel. 56 652 23 22, 56 652 24 00
56 662 90 70, 56 662 90 72,
56 662 90 76, 56 662 90 80
fax 56 621-68-13, 56 662 90 73
www.not.torun.pl
e-mail not@not.torun.pl
woj. kujawsko-pomorskie
Prezes
mgr in. Andrzej Krawulski
(SEP)
Sekretarz
mgr Wiesaw Szurmiej


43
Wabrzyska Rada FSNT NOT
58-300 Wabrzych
ul. Szmidta 4a
tel. 74 842-35-69
fax 74 846-33-28
e-mail not@notwalbrzych.pl
woj. dolnolskie
Prezes
mgr in. Leon Niedwiedzki
(SIMP)

Wiceprezes:


mgr in. Piotr Iwaczyk (SEP)
Dyrektor
mgr Tadeusz Miara
44
Rada Stoeczna Naczelnej Organizacji Technicznej
00-043 Warszawa,
ul. T. Czackiego 3/5
tel. 22 826-84-51;
fax: 22 827-39-01
www.wdtnot.pl
e-mail sekretariat@wdtnot.pl
woj. mazowieckie
Prezes
prof. dr hab. in. Eugeniusz Budny
(SIMP)

Sekretarz
Dyrektor Biura
mgr Marek Jatczak
(SIMP)

45
Wocawska Rada FSNT NOT
87-800 Wocawek,
pl. Wolnoci 1
tel. 54 232-36-55 ;
fax: 54 232-62-54
e-mail:
amnot@onet.eu
woj. kujawsko-pomorskie
Prezes
mgr in. Pawe Ziókowski
Sekretarz
Dyrektor Biura
mgr in. Andrzej Mynarczyk
46
Wrocawska Rada FSNT NOT
50-020 Wrocaw
ul. Pisudskiego 74
tel. 71 347-14-11; 71 347-14-24
fax: 71 344-67-16; 71 344-49-18
www.not.pl
e-mail sekretariat@not.pl
woj. dolnolskie
Prezes
mgr. in. Tadeusz Nawracaj
(PZITB)

Wiceprezes
dr in. Czesaw Szczegielniak
(SITWM)
Sekretarz
dr Ryszard Kordas
(SEP)

Z-cy dyrektora
- Barbara Gardynik
- mgr Henryk Wierzejski
47
Zamojska Rada FSNT NOT
22-400 Zamo,
pl. Rynek Wielki 6
tel. 84 638-64-21,
fax: 84 638-49-03
www.not-zamosc.pl
e-mail kielbnot@wp.pl
woj. lubelskie
Prezes
mgr in. Roman Trzeniowski
(SEP)
Dyrektor
mgr Mariusz Kieb
48
Zielonogórska Rada FSNT NOT
65-048 Zielona Góra
al. Niepodlegoci 22
tel. 68 329-09-58
tel/fax 68 324 20 73
zielona-gora.enot.pl
e-mail: biuro@zielona-gora.enot.pl
woj. lubuskie
Prezes:
in. Tadeusz Wawrzyniak (SEP)

Wiceprezesi:
in. Zygmunt Jankowski
(SEP)
mgr in. Józef Lenart
(SITPNiG)
Sekretarz:
in. Zenon Niemczyk
(SITSpo.)


Dyrektor:
mgr in. Ryszard Ssiadek (SITSpo.)

Zmieniony ( 01.12.2015. )
 
Wydarzenia
Nowoci
Popularne
Teksty archiwalne